"Telšių praktika" dailiųjų amatų mokykla

Trumpai apie mokyklą . . .

UAB „Telšių praktika” dailiųjų amatų mokykla - viešoji įstaiga, kurios steigėjas yra UAB “Telšių praktika” ir pagrindinė veikla yra profesinis mokymas, pagal profesinio mokymo programas, padedantis asmeniui įgyti kvalifikaciją ar ją tobulinti arba įgyti kompetenciją.

Formaliojo profesinio mokymo programa

Kodas: T43041102.

Programos pavadinimas: Apskaitininko modulinė profesinio mokymo programa.


Išduodamas pažymėjimas: Profesinio mokymo diplomas - 4102.


Trukmė: 22,6 sav. / 900 val.


Minimalūs reikalavimai: 12 klasių baigimo pažymėjimas. Bet kokia prieš tai įgyta kvalifikacija.


Baigiamasis vertinimas: Teorijos ir praktikos egzaminas.

Suteikiama kvalifikacija: Apskaitininkas.


Išduodamas dokumentas: Kvalifikacijos diplomas.

Mokymų metu išmoksite:

  • Registruoti ūkines operacijas buhalterinėje apskaitoje ir pildyti apskaitos registrus.

  • Suvesti apskaitos duomenis į apskaitos programas.

  • Apskaityti kasos ir banko operacijas.

  • Tvarkyti atsargų apskaitas, gautinų sumų ir kito trumpalaikio turto apskaitas, mokėtinų sumų apskaitas, apskaičiuoto ir išmokėto atlygio darbuotojui apskaitas, pajamų ir sąnaudų apskaitas, ilgalaikio turto apskaitas.

  • Dokumentuoti pirkimus ir pardavimus, pildyti apskaitos registrus.

  • Mokymai vykdomi su buhalterinės apskaitos programa “RIVILĖ”

Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų priešgaisrinės saugos mokymo programa. Organizuojame 8 val. mokymus įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovams ir atsakingiems asmenims, kuriems pavesta kontroliuoti objekto gaisrinę būklę ir imtis priemonių gaisrinės saugos reikalavimams vykdyti. Sėkmingai baigus mokymus, išduodami pažymėjimai, kurių galiojimo terminas neterminuotas.

Neformaliojo profesinio mokymo programa

Egzaminų tvarkaraštis

Teorinės dalies apskaitininko egzaminas vyks:
Muziejaus.g 29, 87356, Telšiai. Menų Inkubatoriuje, III aukšte.

Kontaktai:
El. p: praktika7@telsiu-praktika.lt
Tel. nr: 8 (444) 51686